Услуга:Цена в лева
Преинсталиране на Microsoft Windows с всички драйвери + пакет безплатни програми
25
Профилактика на компютри (отваряне, почистване, сменяне на термопаста при необходимост, софтуерна оптимизация)
15
Профилактика на лаптопи (отваряне, почистване, сменяне на термопаста при необходимост, софтуерна оптимизация)
25
Софтуерна оптимизация
7
Възстановяване на изтрити файлове(цената може да варира според обема на данните)
20
Прехвърляне/Запазване на информация(цената може да варира според обема на данните)
5
Прехвърляне/Запазване на информация от повреден твърд диск(цената може да варира според обема на данните)
30
Инсталиране/настройки на драйвери
7
Инсталиране и конфигуриране на потребителски софтуер
5
Инсталиране и конфигуриране на специализиран софтуер
10
Чистене на вируси и диагностика на операционната система
10
Разделяне, форматиране на твърд диск
10
Диагностика(Локализиране на проблем с компютърната техника)
5
Асемблиране на нови компютърни конфигурации
30
Прехвърляне на компоненти от една в друга кутия
10
Монтаж/ демонтаж на компонент
5
Монтаж/ демонтаж на компонент на преносим компютър изискващ цялостно разглобяване
10